Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nabór wniosków w ramach PO KL 7.1.2

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza powiatowe centra pomocy rodzinie z obszaru województwa wielkopolskiego do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Wnioski można składać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu od dnia 30 grudnia 2008 r. do 30 stycznia 2009 r.

Jednocześnie przypominam, że 4 grudnia 2008 r. nastąpiła nowelizacja Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z pracownikiem WUP w Poznaniu pod numerem tel.: 061 846 38 70 lub 061 846 38 71.