Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL

data publikacji: 19-01-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, w zakresie modernizacji i przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.

W związku realokacją przez Instytucję Pośredniczącą PO KL środków pomiędzy Priorytetami i Działaniami i wykorzystaniu tych środków na realizację Poddziałania 9.1.1, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu rozszerzył listę oddziałów przedszkolnych, wymienionych załączniku nr 2 i 3 do Zasad przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym. Dnia 18.12.2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej wyraziło zgodę na realizację projektów systemowych na terenie niżej wymienionych gmin wiejskich, w których poziom wskaźnika upowszechnienia edukacji przedszkolnej (dzieci 3-5) jest najniższy w województwie Wielkopolskim.

Powiat
Gmina
Powiat poznański
Czerwonak
Powiat gnieźnieński
Gniezno
Powiat ostrowski
Przygodzice
Powiat złotowski Zakrzewo
Powiat kaliski Brzeziny
Powiat kolski Grzegorzew
Powiat kaliski Blizanów
Powiat kaliski Ceków-Kolonia
Powiat turecki Władysławów
Powiat pleszewski Chocz

Listę gmin opracowano na podstawie danych wygenerowanych z Systemu Informacji Oświatowej - stan na 30.09.2013 r.

Wniosek można złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w terminie od dnia 19.01.2015 r. do 30.01.2015 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu pod numerem tel.: 61 846 38 85.