Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

I posiedzenie PKM PO KL - 19 listopada 2007 r.