Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

II posiedzenie PKM PO KL - 21 maja 2008 r.