Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

III posiedzenie PKM PO KL - 3 listopada 2008 r.