Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

IV posiedzenie PKM PO KL - 1 czerwca 2009 r.