Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

V posiedzenie PKM PO KL - 9 października 2009 r.