Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitału ludzkiego w Wielkopolsce

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuję, że firma CBS Ultex Ankieter Sp. z o.o. zakończyła realizację zleconego przez Instytucję Pośredniczącą badania ewaluacyjnego pt. „Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitału ludzkiego w Wielkopolsce” przeprowadzonego na terenie województwa wielkopolskiego w terminie kwiecień- wrzesień br.

Celem badania było stworzenie diagnozy społecznej i ekonomicznej dla województwa wielkopolskiego (w ujęciu subregionalnym) oraz stworzenie bazy informacyjnej mającej służyć tworzeniu Planów Działań dla poszczególnych Priorytetów na przyszłe lata wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie to dostarczyło również rekomendacji dotyczących celów, wskaźników i alokacji finansowej dla komponentu regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim.

Plik do pobrania: