Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

data publikacji: 11-09-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła zmiany w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Znowelizowana wersja obowiązuje od 8 września 2015 r.

Zakres zmian wprowadzony w SZOP stanowi dostosowanie dokumentu do zmian wprowadzonych w Programie Kapitał Ludzki i zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej z 31 lipca 2015 r. Zmiany mają na celu zagwarantowanie pełnego i efektywnego wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dostępnych w PO KL, z uwzględnieniem obecnie istniejącej sytuacji społeczno-gospodarczej.

Do pobrania: