Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

data publikacji: 14-09-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż IZ PO WER wybrała do dofinansowania projekty Osi priorytetowej VI Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w tym współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu - IP PO WER w województwie wielkopolskim. W załączeniu wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach PO WER w 2015 r.

Data rozpoczęcia realizacji projektu WUP w Poznaniu: 01.01.2015 r.
Data zakończenia realizacji projektu WUP w Poznaniu: 31.12.2015 r.