Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiana Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

data publikacji: 08-11-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż 03 listopada 2016 r. zostały podpisane zmienione Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.

Wprowadzone zmiany wynikają z nowego podziału zadań pomiędzy Instytucjami Zarządzającymi Krajowymi Programami Operacyjnymi a Instytucją do spraw koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa w obszarze informacji i promocji. Zmiany wynikają również z pierwszych doświadczeń wdrażania Strategii Komunikacji Polityki Spójności oraz strategii komunikacji poszczególnych programów. Wytyczne obowiązują od 03 listopada 2016 r.

Dokument opublikowany został na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju: http://www.mr.gov.pl w zakładce Fundusze Europejskie/Wytyczne/Wytyczne na lata 2014-2020 oraz na portalu: http://funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce O funduszach/Zapoznaj się z prawem i obowiązkami. Wytyczne można również znaleźć na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl w zakładkach Program POWER/Obowiązujące akty prawne, dokumenty i wytyczne oraz Program WRPO 2014+/Obowiązujące akty prawne, dokumenty i wytyczne.