Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stoisko Informacyjne Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 18 – 20 marca 2016 r. podczas Targów Edukacyjnych

data publikacji: 10-03-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza do odwiedzenia

Stoiska Informacyjnego Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w dniach 18 - 20 marca 2016 r. podczas Targów Edukacyjnych na Międzynarodowych Targach Poznańskich

(stoisko nr 59, Pawilon nr 7A, parter)

W programie spotkania m.in.:

  • informowanie o stanie wdrażania i prezentacja dotychczasowych efektów Europejskiego Funduszu Społecznego;
  • udzielanie indywidualnych bezpłatnych porad w zakresie możliwości jakie stwarza mieszkańcom województwa wielkopolskiego Europejski Fundusz Społeczny, w tym m.in. poprzez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy;
  • możliwość uzyskania materiałów informacyjnych dotyczących Europejskiego Funduszu Społecznego, przykłady dobrych praktyk w zakresie udzielanego wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego;
  • wskazywanie źródeł informacji (Punkty informacyjne, strony internetowe, dokumenty i wytyczne programowe).

Zainteresowanych zapraszamy w dniach 18 – 19 marca 2016 r. (piątek, sobota - w godzinach od 10:00 do 18:00) oraz 20 marca 2016 r. (niedziela w godzinach od 10:00 do 16:00) na Międzynarodowe Targi Poznańskie (Pawilon 7A, stoisko nr 59).

Informacji na temat Stoiska Informacyjnego EFS i PO WER udziela:
Punkt Kontaktowy PO WER 2014-2020 WUP w Poznaniu
Tel. 61 846 38 23

Stoisko Informacyjne EFS i PO WER współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego