Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) jest aplikacją przeznaczoną do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Narzędzie to służy do przygotowania i złożenia do właściwej instytucji pośredniczącej elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie projektu.

Dostęp do systemu SOWA możliwy jest pod adresem www.sowa.efs.gov.pl.