Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Komisja Oceny Projektów w ramach Poddziałanie 7.1.2 (konkursu nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16)

data publikacji: 07-09-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkursu nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16), rozpocznie się w dniu 08 września 2016 r.