Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wydłużenie terminu składania wniosków na nabór nr RPWP.07.01.01-IZ-00-30-001/15

data publikacji: 13-11-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż z uwagi na niezłożenie wniosków o dofinansowanie projektu przez wszystkie uprawnione podmioty w województwie wielkopolskim w ramach Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.1 Aktywna integracja - projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nr naboru RPWP.07.01.01-IZ-00-30-001/15), wydłużeniu ulega termin składania przedmiotowych wniosków.

Końcowy termin składania wniosków o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+) został przedłużony do dnia 24.11.2015 r. do godziny 15.30.

Szczegółowe informacje dotyczące Zasad ubiegania się o dofinansowanie oraz niezbędne załączniki znajdują się pod adresem http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/64.