Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014 – 2020

data publikacji: 15-10-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż na Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl zostały opublikowane Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014 – 2020, które obowiązują od 28 września 2015 r.

Celem wytycznych jest określenie zasad realizacji procesu ewaluacji polityki spójności w Polsce w okresie 2014 – 2020, w tym rozstrzygnięć w zakresie zadań i kompetencji poszczególnych podmiotów zaangażowanych w działania ewaluacyjne.

Do pobrania: