Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wytyczne w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

data publikacji: 01-09-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój zamieściła na stronie internetowej www.mir.gov.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli dla PO WER 2014 – 2020, które obowiązują od dnia 3 lipca 2015 r.

Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitego systemu kontroli w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W dokumencie określono m.in. ogólne zasady realizacji kontroli, zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli oraz tryb kontroli na miejscu.

Do pobrania: