Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zamówienia publiczne – porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

data publikacji: 08-12-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Komisja Europejska opublikowała dokument pt. Zamówienia publiczne – porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Poradnik zawiera wskazówki, przykłady dobrych praktyk, wyjaśnienia na temat konkretnych zagadnień, studia przypadków i przydatne linki w celu wsparcia procesów udzielania zamówień publicznych w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w okresie programowania 2014-2020.

Do pobrania: