Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zgłaszanie nieprawidłowości w SL2014

data publikacji: 11-10-2016

Problemy w funkcjonowaniu centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 należy zgłaszać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wyłącznie za pośrednictwem załączonego formularza zgłoszeniowego (do formularza należy załączyć zrzuty ekranu obrazujące problem). Formularz należy przesłać na adres e-mail: awariaSL2014@wup.poznan.pl.

Do pobrania: