Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacje dotyczące WRPO 2014+

data publikacji: 17-07-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż wszelkie informacje dotyczące Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (m.in. ogłaszane konkursy/nabory wniosków o dofinansowanie, obowiązujące dokumenty programowe i wytyczne) publikowane są na głównej stronie internetowej programu www.wrpo.wielkopolskie.pl.

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl dodatkowo są dostępne również informacje dotyczące Działań/Poddziałań w ramach WRPO 2014+ wdrażanych przez WUP w Poznaniu. Natomiast ogólnokrajowym portalem Funduszy Europejskich jest strona internetowa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju www.funduszeeuropejskie.gov.pl, gdzie można znaleźć informacje m.in. na temat Europejskiego Funduszu Społecznego.