Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla Osi Priorytetowych 6, 7, 8 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach Działania 6.1)

data publikacji: 07-03-2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 1 marca 2017 r. zatwierdził dokument Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla Osi Priorytetowych 6, 7, 8 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach Działania 6.1). Podręcznik stanowi dodatkowe kompendium wiedzy dla beneficjentów na temat sposobu rozliczania projektów w systemie SL2014.

Do pobrania: