Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ (wersja 1.8 z dnia 1 grudnia 2015 r.)

data publikacji: 07-12-2015

W dniu 1 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmianydo Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Aktualna wersja 1.8 dokumentu wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl.

Jednocześnie WUP w Poznaniu informuje, że w/w dokument znajduje się również na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Program WRPO 2014+/Obowiązujące akty prawne, dokumenty i wytyczne.

Do pobrania: