Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmienione rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL

data publikacji: 14-12-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż 27 listopada 2015 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Rozporządzenie wydłuża okres stosowania dotychczasowego rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do 31 marca 2017 r. w odniesieniu do wydatków przeznaczonych na udzielanie preferencyjnych pożyczek dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania: