Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projektodawca z Włoch poszukuje partnerów do współpracy

data publikacji: 19-02-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Projektodawca z Włoch poszukuje partnerów do współpracy.

Stowarzyszenie Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - Formazione Professionale przygotowuje obecnie projekt na konkurs w ramach Programu "Prawa Podstawowe i Obywatelstwo 2007 – 2013" (Fundamental rights and citizenship 2007-2013) i poszukuje partnerów ponadnarodowych do współpracy.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie wiedzy na temat zjawiska rasizmu i dyskryminacji w systemie edukacji i szkoleń zawodowych oraz zaadaptowanie efektywnych i „szytych na miarę” kursów/szkoleń oraz narzędzi podnoszenia świadomości w celu rozpoznania tych zjawisk, walki z nimi, a następnie raportowania w odniesieniu do wszystkich zaangażowanych grup docelowych (uczniów, nauczycieli/trenerów).

Termin składania wniosków na konkurs upływa 12 marca 2014 roku. Zainteresowane podmioty proszone są o kontakt z Panią Laurą Bianconi:

tel.: 06 5729911
faks: 06 4521003
e-mail: lbianconi@ciofs-fp.org
www.ciofs-fp.org,
Area Progettazione CIOFS-FP, Via di San Saba, 14 – 00153 Roma

Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.kiw-pokl.org.pl.