Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projektodawca ze Szwecji poszukuje partnerów do współpracy

data publikacji: 28-03-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Projektodawca ze Szwecji Gmina Luleå poszukuje partnerów do współpracy - instytucji, które zechciałyby przyjąć delegację szwedzką na wizycie studyjnej.

Grupę docelową projektu Fryshuset Luleå, który realizowany jest w okresie od 05.03.2014 r. do 31.08.2014 r., stanowi młodzież w wieku 16-29 lat.

W następstwie długotrwałego i wysokiego bezrobocia, wzrasta odsetek młodych ludzi znajdujących się poza edukacją i rynkiem pracy. We wstępnym badaniu, w ramach projektu zakłada się sprawdzenie możliwości budowania organizacji podobnej do "Koncept  Fryshus", w celu stworzenia areny, która będzie komplementarna do istniejących struktur społecznych w Luleå, w Szwecji.

Celem stworzenia takiego miejsca jest dotarcie do młodych ludzi, którzy obecnie nie są ani na rynku pracy, ani nie studiują i nie mogą być wspierani przez instytucje zajmujące się taką młodzieżą, co uniemożliwia ich wejście na rynek pracy.  Wstępne badanie ma również na celu stworzenie szerokiego partnerstwa między organami państwowymi i innymi zainteresowanymi stronami oraz ułatwienie interakcji i współpracy z młodymi ludźmi w grupie docelowej , aby zachęcić się i znaleźć nowe sposoby na przejście z systemu edukacji na rynek pracy.

Celem projektu jest złożenie wizyty organizacjom spoza Szwecji, które z pomyślnie utworzyły miejsce, gdzie młodzi ludzie w wieku 16-29 lat angażują się w działania, które dotyczą: rynku pracy, edukacji, wydarzeń kulturalnych, zdrowotnych itp. - organizacja wizyty studyjnej  w okresie między kwietniem a czerwcem 2014 roku.   

 

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, należy kontaktować się bezpośrednio z kierownikiem projektu ze Szwecji:

 

Pan Mattias Carlsson

Kierownik projektu

mattias.carlsson@amf.lulea.se

+46 920 45 49 69

 

Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.kiw-pokl.org.pl.