Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przypomnienie o uruchomieniu Bazy konkurencyjności

data publikacji: 22-12-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż na podstawie podsekcji 3.1.3.1 - Zasada konkurencyjności pkt 5 lit. a i pkt 10 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1 grudnia 2014 r. pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl udostępniona została Baza konkrecyjności.

Od 1 stycznia 2015 r. beneficjenci PO KL będą mieli obowiązek umieszczania na ww. stronie zapytań ofertowych oraz wyników postępowań dla upublicznionych od tego dnia zapytań ofertowych.

Obowiązek ten wynika z zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz załączonego komunikatu.

Do pobrania: