Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Pytania zgłaszane przed spotkaniem informacyjnym dotyczącym Dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL