Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Realizacja badania ewaluacyjnego pn. "Ocena działań Priorytetu VI i VII PO KL na rzecz aktywności zawodowej kobiet"

data publikacji: 27-09-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż została podpisana umowa na realizację badania ewaluacyjnego pn. „Ocena działań Priorytetu VI i VII PO KL na rzecz aktywności zawodowej kobiet”. Badania przeprowadzone zostanie przez firmę Agrotec Polska Sp. z o.o.

Główne cele ewaluacji:

  1. Ocena skuteczności form wsparcia oferowanych w ramach Priorytetu VI i VII PO KL w województwie wielkopolskim w zakresie aktywności zawodowej kobiet.
  2. Propozycje rozwiązań możliwych do realizacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w priorytecie inwestycyjnym Równouprawnienie płci na rynku pracy oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego w okresie programowania 2014-2020.

W ramach badania przeprowadzone zostaną m.in. wywiady telefoniczne i bezpośrednie z respondentami. Do realizacji zaplanowano również przeprowadzenie panelu ekspertów. Badania terenowe zostaną zrealizowane do końca października br. Z uwagi na powyższe, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o współpracę z zespołem badawczym i udział w badaniu.

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących realizacji badania proszę o kontakt z Panem Jarosławem Chojeckim (nr tel.: 22 403 80 26, e-mail: chojecki@agrotec.pl). Osobą koordynującą badanie ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu jest Pani Magdalena Półtorak (nr tel.: 61 84 63 730, e-mail: m.poltorak@wup.poznan.pl).