Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Roczny Plan Działania na rok 2015 dla I Osi Priorytetowej PO WER

data publikacji: 21-05-2015

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działając na podstawie uchwały nr 5 Komitetu Monitorującego PO WER z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru projektów zawartych w Rocznych Planach Działania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na 2015 r. zatwierdziła Roczny Plan Działania na rok 2015 dla I Osi Priorytetowej PO WER opracowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Do pobrania: