Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Rozliczenie kwoty dofinansowania - instrukcja

data publikacji: 27-02-2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w związku z wprowadzeniem oświadczenia o rozliczeniu kwoty dofinansowania, składanego przez beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 lub WRPO 2014+, przygotowana została instrukcja mająca na celu ułatwienie wypełnienia dokumentu.

Oświadczenie zawiera dane niezbędne do właściwego rozliczenia finansowego projektu oraz ujęcia wydatków poniesionych w ramach dofinansowania w ewidencji księgowej WUP, odpowiadając tym samym zastosowaniu załącznika nr 11 do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokument należy przesłać za pomocą aplikacji SL2014 wraz z każdym wnioskiem o płatność złożonym w związku z realizacją projektu konkursowego.

Do pobrania: