Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Sprawozdanie końcowe z realizacji Priorytetów VI, VII, VIII i IX komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

data publikacji: 23-09-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła Sprawozdanie końcowe z realizacji Priorytetów VI, VII, VIII i IX komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Do pobrania: