Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Sprawozdanie z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki za 2014 rok

data publikacji: 17-04-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła Sprawozdanie z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 za 2014 rok.

Do pobrania: