Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stanowisko IZ PO WER w sprawie zakończenia udziału w projekcie realizowanym w perspektywie 2014-2020

data publikacji: 07-09-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia stanowisko Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (IZ POWER) w sprawie zakończenia udziału w projekcie realizowanym w perspektywie 2014-2020.

IZ POWER informuje, że z formalnego punktu widzenia nie ma przepisów prawa regulujących datę zakończenia udziału w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednak w przypadku projektu, w którym ostatnią formą wsparcia jest udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, moment zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie należy wiązać z zaprzestaniem finansowania jego wsparcia w ramach danego projektu. IZ rekomenduje zatem, aby za datę zakończenia udziału uczestnika w projekcie uznawana była data dokonania przelewu środków na konto uczestnika.