Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stoiska Informacyjnego Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w dniach 28.02. – 02.03.2014 r. podczas Targów Edukacyjnych na Międzynarodowych Targach Poznańskich

data publikacji: 17-02-2014

           

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza do odwiedzenia

Stoiska Informacyjnego Europejskiego Funduszu Społecznego
i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w dniach 28.02. – 02.03.2014 r.

podczas Targów Edukacyjnych
na Międzynarodowych Targach Poznańskich

W programie spotkania m. in.:

  • bieżące informowanie o Europejskim Funduszu Społecznym oraz możliwościach, jakie stwarza mieszkańcom województwa wielkopolskiego, udzielanie bezpłatnych porad w zakresie możliwości skorzystania ze wsparcia ze środków Unii Europejskiej; 
  • informacja o planowanych naborach wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim;
  • możliwość uzyskania materiałów informacyjnych dotyczących EFS, przykłady dobrych praktyk w zakresie udzielanego wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego;
  • wskazywanie źródeł informacji (Punkty Informacyjne, RO EFS, strony internetowe, dokumenty i wytyczne programowe).

Zainteresowanych zapraszamy w dniach 28.02. – 01.03.2014 r., (w godzinach od 10:00 do 18:00) oraz 2 marca 2014 r., (w godzinach od 10:00 do 16:00) na Międzynarodowe Targi Poznańskie (Pawilon 1, stoisko nr 30).

Informacji na temat Stoiska Informacyjnego EFS i PO KL udziela: 
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego 
tel. 61 846 38 23 

Człowiek – najlepsza inwestycja

Stoisko Informacyjne EFS i PO KL współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego