Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Niewykorzystane środki z puli protestowej oraz projektów systemowych

data publikacji: 13-07-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w związku z niewykorzystaniem środków w ramach puli protestowej oraz projektów systemowych dla niektórych Działań i Poddziałań Komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Wielkopolsce, podjęto decyzję o przesunięciu ww. środków na realizację Działań i Poddziałań cieszących się dużym zainteresowaniem Projektodawców.

W związku z powyższym, rozpoczęta zostanie procedura zawierania umów o dofinansowanie projektów dla konkursów ogłoszonych w roku 2009, a następnie w roku 2010, dla których zakończona została procedura odwoławcza.

Możliwość dofinansowania otrzymają projekty pozytywnie ocenione przez Komisję Oceny Projektów, znajdujące się na Liście rankingowej, spełniające wymagany próg punktowy.