Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zalecenia dla beneficjentów funduszy unijnych dotyczące interpretacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż ukazały się „Zalecenia dla beneficjentów funduszy unijnych dotyczące interpretacji ustawy Prawo zamówień publicznych.” Znajdują się tam wskazówki, w jaki sposób stosować obecnie obowiązującą ustawę Prawo zamówień publicznych, aby działać w możliwie najszerszym zakresie w zgodzie z prawem UE.

Pobierz plik:

Zalecenia