Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Prezentacje ze szkolenia dla Beneficjentów z dnia 12 maja 2010 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zamieszcza prezentacje ze szkolenia dla Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów z dnia 12 maja 2010 roku.

W załączeniu:

  • Ekonomia społeczna 
  • Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL 
  • Projekty innowacyjne w ramach PO KL 
  • Projekt systemowy w ramach Poddziałania 9.1.2 
  • Konkursy otwarte w II kwartale 2010 r.

Do pobrania: Prezentacje ze szkolenia dla Beneficjentów z dnia 12 maja 2010 r. (.zip)