Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Prezentacje ze konferencji pt. Realizacja projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania w klasach I – III z dnia 8 i 9 czerwca 2010 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zamieszcza prezentacje z konferencji pt. Realizacja projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania w klasach I – III z dnia 8 i 9 czerwca 2010 r.

W załączeniu:

  • Projekt systemowy w zakresie indywidualizacji nauczania w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
  • Modelowy projekt 
  • Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
  • Instrukcja do Standardu Minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn 
  • Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL. FAQ – aktualizacja 
  • Procedura oceny projektu systemowego w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do pobrania: Prezentacje ze konferencji pt. Realizacja projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania w klasach I – III z dnia 8 i 9 czerwca 2010 r. (.zip)