Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Posiedzenie KOP w ramach Działania 6.2 PO KL

data publikacji: 22-07-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI nr PO KL/6.2/1/10, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, odbędzie się w dniach 30 lipca – 31 sierpnia 2010 roku. Komisja Oceny Projektów dokona oceny merytorycznej wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w trakcie oceny formalnej.

Wyniki konkursu będą ogłoszone sukcesywnie na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.