Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Pochodne od wynagrodzeń personelu projektu

W związku z licznymi pytaniami ze strony beneficjentów Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje:

Dopuszczalne jest zapłacenie pochodnych od wynagrodzeń personelu projektu (tj. składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, składki na Fundusz Pracy i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych) do 30 dni od zakończenia realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie przed złożeniem wniosku o płatność końcową.

Pozostałe zobowiązania związane z projektem należy zapłacić do końca jego realizacji.