Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkurs – gadżet EFS

data publikacji: 26-07-2010

Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, dnia 1 sierpnia br. ogłosi ogólnopolski konkurs na zaprojektowanie gadżetu promującego Europejski Fundusz Społeczny. Konkurs adresowany będzie do podmiotów ekonomii społecznej i potrwa do 30 września br.

Zaprojektowany gadżet powinien w ciekawy i inspirujący sposób promować Europejski Fundusz Społeczny oraz możliwości, jakie stwarza wykorzystanie środków z EFS. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody pieniężne.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Nie mogą w nim brać udziału podmioty, w których kierownictwie zasiadają pracownicy lub członkowie rodzin pracowników Centrum Projektów Europejskich, Regionalnych Ośrodków EFS, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Instytucji Pośredniczących i Pośredniczących II Stopnia PO KL.

Prototyp gadżetu wraz z dokumentacją techniczną oraz wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

Centrum Projektów Europejskich
Krajowy Ośrodek EFS
ul. Domaniewska 39A
02-672 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs – gadżet EFS”
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej www.roEFS.pl/konkursgadzet lub www.efs.gov.pl

Do pobrania: