Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 8.2.2

data publikacji: 06-04-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Zarząd Województwa Wielkopolskiego powierzył Departamentowi Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego realizacje projektów systemowych w ramach Poddziałania 8.2.2 „Regionalne Strategie Innowacji”.

Tytuł projektu: „Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departament Gospodarki, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań
Wartość projektu: 2 257 906,68 zł
Wartość dofinansowania: 2 088 563,68 zł
Data podpisania umowy: 06-05-2010 r.

Tytuł projektu: „Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departament Gospodarki, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań
Wartość projektu: 4 337 188,00 zł
Wartość dofinansowania: 4 011 899,00 zł
Data podpisania umowy: 06-05-2010 r.

Tytuł projektu: Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Departament Gospodarki, al. Niepodległości 18, 61 -713 Poznań
Wartość projektu: 4 000 000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 3 700 000,00 PLN
Data podjęcia uchwały: 17-03-2011 r.

Tytuł projektu: Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Departament Gospodarki, al. Niepodległości 18, 61 -713 Poznań
Wartość projektu: 4 685 342,00 PLN
Kwota dofinansowania: 4 333 941,00 PLN
Data podjęcia uchwały: 17-03-2011 r.