Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Działania 6.2

data publikacji: 06-08-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujący wniosek o dofinansowanie realizacji projektu.

Tytuł projektu: „Zostań przedsiębiorcą” – kampania promocyjno-informacyjna
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Centrum Doradztwa Unijnego Wioletta Piotrowska-Tarpacz, Jacek Frankowski s.c.
Wartość projektu: 412 113,14
Wartość dofinansowania: 412 113,14
Liczba zdobytych punktów: 83,00 pkt.
Data podpisania umowy: 16.04.2010