Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zasady równości szans kobiet i mężczyzn

data publikacji: 09-08-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że każdego miesiąca na stronie internetowej www.efs.gov.pl w zakładce Wiadomości pojawiać się będą artykuły dotyczące tematyki równości szans kobiet i mężczyzn, przygotowane przez firmę InGaFor Sp. z o.o.

Dotychczas zamieszczone zostały dwa artykuły: „Standard maksimum w Niemczech” oraz „Strategia równościowa jako sposób wdrażania zasady równości szans”.

Powyższe artykuły są dostępne pod linkami:

http://www.efs.gov.pl/wiadomosci/Strony/StandardmaksimumwNiemczech.aspx
http://www.efs.gov.pl/Wiadomosci/Strony/
Strategia_rownosciowa_jako_sposob_wdrazania_zasady_rownosci_szans_100610.aspx