Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie konkursu otwartego w ramach Działania 9.5 PO KL

data publikacji: 13-08-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 13.08.2010r. ogłoszony zostaje konkurs otwarty w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
 w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich;
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 16.08.2010r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej.
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zastrzega sobie prawo zawieszenia konkursu w momencie, gdy wartość złożonych wniosków o dofinansowanie przekroczy 100% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego konkursu wraz z Dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
w zakładce Program PO KL/Konkursy/Nabór projektów.