Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu systemowego pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Poddziałanie 9.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

data publikacji: 23-08-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż za realizację projektu systemowego pt.: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Poddziałanie 9.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki odpowiedzialny jest Oddział Informacji i Pomocy Technicznej.

Osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za realizację przedmiotowego projektu są :
- Podinspektor Anna Różycka – Buszko, nr tel. (61) 846-38-09;
- Podinspektor Jagienka Lembicz, nr tel. (61) 846-38-09.

Bezpośrednią kontrolę nad realizacją przedmiotowego projektu sprawuje:
- Kierownik Oddziału Informacji i Pomocy Technicznej - Monika Degórska, nr tel. (61) 846-38-41;
- p.o. Z-cy Kierownika Oddziału Informacji i Pomocy Technicznej – Tomasz Knebel, nr tel. (61) 846-38-41.