Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa po KOP po protestach w ramach Działania 6.3

data publikacji: 23-08-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów (po protestach), które odbyły się w dniu 12 lipca 2010 roku, w ramach konkursu otwartego nr PO KL/6.3/1/10 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich PO KL.

LISTA RANKINGOWA w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich PO KL