Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Instrukcja wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL

data publikacji: 23-08-2010

Zgodnie z Instrukcją wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL, w przypadku, gdy osoba mieszka w miejscowości podlegającej pod kod pocztowy innego miasta, w której nie zostały wyodrębnione nazwy ulic, należy w Formularzu PEFS 2007 w polu „Miejscowość” wskazać nazwę miejscowości, w której znajduje się odpowiedni pocztowy urząd oddawczy, a w polu „Ulica” wpisać nazwę miejscowości, w której uczestnik faktycznie mieszka.
Poniżej przedstawiono przykład dla uczestnika projektu mieszkającego w miejscowości Osowiec.Natomiast w przypadku, gdy uczestnik projektu mieszka w miejscowości podzielonej administracyjnie na ulice, ale w której nie ma pocztowego urzędu oddawczego, należy w Formularzu PEFS 2007 w polu „Miejscowość” wpisać nazwę miasta przypisanego do kodu pocztowego, a w polu „Ulica” wpisać nazwę miejscowości oraz ulicy, na której mieszka Beneficjent Ostateczny.
Poniżej przedstawiono przykład dla uczestnika projektu mieszkającego w miejscowości Kosewo.


W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z pracownikami Oddziału Ewaluacji i Monitoringu pod numerem telefonu, 61 846 38 36, 61 846 38 40, 61 846 38 43.