Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Poradnik ''Jak promować projekty współfinansowane''

data publikacji: 30-08-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż Instytucja Zarządzająca PO KL opublikowała poradnik dla projektodawców pt. „Jak promować projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”. Przedmiotowa publikacja dostępna jest w wersji elektronicznej do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl z zakładki Program PO KL/Ważne dokumenty.

Plik do pobrania: