Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Aktualizacja Wytycznych w zakresie informacji i promocji

data publikacji: 30-08-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż zaktualizowane zostały „Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji” określające podstawowe zasady prowadzenia i koordynacji działań informacyjno-promocyjnych, sposób opracowania i zakres strategii komunikacji NSRO, planów komunikacji poszczególnych programów operacyjnych oraz rocznych planów działań. Nowe zapisy wytycznych obowiązują od dnia 2 lipca 2010 r.

Do pobrania: